Barvy akrylové Revell

Akrylové barvy Revell jsou moderní rychleschnoucí vodou ředitelné barvy. Lze je aplikovat na širokou škálu povrchů včetně většiny plastů, dřeva, skla, keramiky, kovu, kartónu, ale i sádry či sololitu opatřených penetračním nátěrem. K dostání jsou v matné, polomatné, lesklé i průhledné variantě a v kovové metalíze. Balení 18 ml vystačí pro nátěr plochy přibližně 0.45 m². Samozřejmě závisí na způsobu nanášení barvy.

  • Akrylové barvy mají minimální zápach, protože neobsahují organická rozpouštědla. Jsou proto vhodné do modelářských kroužků nebo do bytu.
  • Akrylové barvy lze ředit destilovanou vodou, lepšího výsledku dosáhnete ředidlem Aqua Color Mix, které zpomaluje tuhnutí barev.
  • Akrylové barvy lze vzájemně libovolně míchat.
  • Doba schnutí je 2 až 3 hodiny v závislosti na typu barvy (metalické schnou déle). Novou vrstvu lze nanést i po jedné hodině.
  • Akrylové barvy lze nanášet bez omezení na ztvrdlé emailové (syntetické) barvy.
  • Neztvrdlé akrylové barvy nejsou odolné vůči mrazu.

Postup nanášení štětcem

Barvy jsou již naředěny. Můžete používat štětce s umělými i přírodními chlupy, lepšího výsledku dosáhnete se štětci s umělým chlupem. Díky jejich rovnoměrnému krytí je nanášení štětcem stejně jednoduché, jako u emailových barev. Povrch bude téměř tak hladký, jako při použití stříkací pistole. Štětce lze po skončení práce omýt ve vodě. Na ztvrdlou barvu použijte přípravek Aqua Color Clean.

Postup nanášení stříkací pistolí

Akrylové barvy se nesmí ředit příliš mnoho, maximálně lze naředit max. 20 až 25% destilované vody nebo lépe ředidlem Aqua Color Mix. Ten slouží také jako zpomalovač schnutí a zabraňuje tak mimo jiné zasychání laku uvnitř stříkací pistole. Stříkací pistolui lze čistit vodou okamžitě po použití. Pokud je ale barva již suchá, můžete stříkací pistoli čistit přípravkem Aqua Color Clean.

Bezpečnostní upozornění

Výrobek není klasifikován jako nebezpečný podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Pokyny první pomoci

V případě každé nejistoty, objevení příznaků nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Nikdy nepodávat postiženému nic do úst, pokud není při vědomí. Osoba, provádějící první pomoc, se musí sama chránit. Neprodleně odstranit znečistěné části oděvů.

  • Při nadýchání: Odvést postiženého z oblasti ohrožení. Postarat se o přívod čerstvého vzduchu a při následných nebo přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.
  • Při styku s kůží: Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem.
  • Při zasažení očí: Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočky, a postižené oči důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou po dobu několika minut. Při podráždění očí nebo jiných potížích další postup konzultovat s očním lékařem.
  • Při požití: Důkladně vypláchnout ústa vodou a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Neprodleně vyhledat lékařskou pomoc. Poskytnout lékaři bezpečnostní list výrobku.
0
90
Revell akrylová barva #1 čirá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #1 čirá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36101   Akrylová barva Revell 36101 pro použití v modelářství. Odstín číslo 1 – čirá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #2 čirá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #2 čirá matná 18ml Kód výrobku: RVL36102   Akrylová barva Revell 36102 pro použití v modelářství. Odstín číslo 2 – čirá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #4 bílá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #4 bílá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36104   Akrylová barva Revell 36104 pro použití v modelářství. Odstín číslo 4 – bílá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #5 bílá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #5 bílá matná 18ml Kód výrobku: RVL36105   Akrylová barva Revell 36105 pro použití v modelářství. Odstín číslo 5 – bílá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #6 dehtově černá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #6 dehtově černá matná 18ml Kód výrobku: RVL36106   Akrylová barva Revell 36106 pro použití v modelářství. Odstín číslo 6 – dehtově černá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #7 černá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #7 černá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36107   Akrylová barva Revell 36107 pro použití v modelářství. Odstín číslo 7 – černá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #8 černá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #8 černá matná 18ml Kód výrobku: RVL36108   Akrylová barva Revell 36108 pro použití v modelářství. Odstín číslo 8 – černá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #9 antracitová šedá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #9 antracitová šedá matná 18ml Kód výrobku: RVL36109   Akrylová barva Revell 36109 pro použití v modelářství. Odstín číslo 9 – antracitová šedá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #12 žlutá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #12 žlutá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36112   Akrylová barva Revell 36112 pro použití v modelářství. Odstín číslo 12 – žlutá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #15 žlutá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #15 žlutá matná 18ml Kód výrobku: RVL36115   Akrylová barva Revell 36115 pro použití v modelářství. Odstín číslo 15 – žlutá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #16 pískově žlutá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #16 pískově žlutá matná 18ml Kód výrobku: RVL36116   Akrylová barva Revell 36116 pro použití v modelářství. Odstín číslo 16 – pískově žlutá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #17 africká hnědá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #17 africká hnědá matná 18ml Kód výrobku: RVL36117   Akrylová barva Revell 36117 pro použití v modelářství. Odstín číslo 17 – africká hnědá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #25 světle oranžová matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #25 světle oranžová matná 18ml Kód výrobku: RVL36125   Akrylová barva Revell 36125 pro použití v modelářství. Odstín číslo 25 – světle oranžová matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #30 oranžová lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #30 oranžová lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36130   Akrylová barva Revell 36130 pro použití v modelářství. Odstín číslo 30 – oranžová lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #31 ohnivě rudá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #31 ohnivě rudá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36131   Akrylová barva Revell 36131 pro použití v modelářství. Odstín číslo 31 – ohnivě rudá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #34 ferrari červená lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #34 ferrari červená lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36134   Akrylová barva Revell 36134 pro použití v modelářství. Odstín číslo 34 – ferrari červená lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #35 tělová matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #35 tělová matná 18ml Kód výrobku: RVL36135   Akrylová barva Revell 36135 pro použití v modelářství. Odstín číslo 35 – tělová matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #36 karmínová matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #36 karmínová matná 18ml Kód výrobku: RVL36136   Akrylová barva Revell 36136 pro použití v modelářství. Odstín číslo 36 – karmínová matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #37 rudohnědá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #37 rudohnědá matná 18ml Kód výrobku: RVL36137   Akrylová barva Revell 36137 pro použití v modelářství. Odstín číslo 37 – rudohnědá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #39 tmavě zelená matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #39 tmavě zelená matná 18ml Kód výrobku: RVL36139   Akrylová barva Revell 36139 pro použití v modelářství. Odstín číslo 39 – tmavě zelená matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #40 černozelená matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #40 černozelená matná 18ml Kód výrobku: RVL36140   Akrylová barva Revell 36140 pro použití v modelářství. Odstín číslo 40 – černozelená matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #42 olivově žlutá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #42 olivově žlutá matná 18ml Kód výrobku: RVL36142   Akrylová barva Revell 36142 pro použití v modelářství. Odstín číslo 42 – olivově žlutá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #43 šedá USAF matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #43 šedá USAF matná 18ml Kód výrobku: RVL36143   Akrylová barva Revell 36143 pro použití v modelářství. Odstín číslo 43 – šedá USAF matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #45 světle olivová matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #45 světle olivová matná 18ml Kód výrobku: RVL36145   Akrylová barva Revell 36145 pro použití v modelářství. Odstín číslo 45 – světle olivová matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #46 olivová NATO matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #46 olivová NATO matná 18ml Kód výrobku: RVL36146   Akrylová barva Revell 36146 pro použití v modelářství. Odstín číslo 46 – olivová NATO matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #47 myší šedá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #47 myší šedá matná 18ml Kód výrobku: RVL36147   Akrylová barva Revell 36147 pro použití v modelářství. Odstín číslo 47 – myší šedá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #48 mořská zelená matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #48 mořská zelená matná 18ml Kód výrobku: RVL36148   Akrylová barva Revell 36148 pro použití v modelářství. Odstín číslo 48 – mořská zelená matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #49 světle modrá matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #49 světle modrá matná 18ml Kód výrobku: RVL36149   Akrylová barva Revell 36149 pro použití v modelářství. Odstín číslo 49 – světle modrá matná. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #50 světle modrá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #50 světle modrá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36150   Akrylová barva Revell 36150 pro použití v modelářství. Odstín číslo 50 – světle modrá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #51 ultramarínová modrá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #51 ultramarínová modrá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36151   Akrylová barva Revell 36151 pro použití v modelářství. Odstín číslo 51 – ultramarínová modrá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #52 modrá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #52 modrá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36152   Akrylová barva Revell 36152 pro použití v modelářství. Odstín číslo 52 – modrá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #54 noční modrá lesklá 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #54 noční modrá lesklá 18ml Kód výrobku: RVL36154   Akrylová barva Revell 36154 pro použití v modelářství. Odstín číslo 54 – noční modrá lesklá. Obsah 18 ml. 90
Revell akrylová barva #55 světle zelená matná 18ml Více informací  Skladem (expedice 2-4 dny) Revell akrylová barva #55 světle zelená matná 18ml Kód výrobku: RVL36155   Akrylová barva Revell 36155 pro použití v modelářství. Odstín číslo 55 – světle zelená matná. Obsah 18 ml. 90
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů